Prosper

Montagné

1865-1948

Prosper Montagné werd geboren op 14 november 1865 te Carcassonne (Frankrijk). Door zijn ouders tot het bouwmeesterschap voorbestemd, studeerde hij aanvankelijk architectuur. Toen zijn vader echter te Toulouse een hotel opende, betekende dit een ommekeer in zijn bestaan. Onder de zuiderzon werd een ware roeping geboren die later tot een echt apostolaat zou uitgroeien: de kookkunst.
Reeds dan was hij bewust van de taak die hem te wachten staat en verdedigde hij met de vurigheid van zijn jeugd wat men ‘L’art de bien manger” pleegt te noemen.
Na een stageperiode in de keuken van het “Grand Hotel” te Parijs, ging hij naar het “Hotel d’Angleterre” te Cauterets waar hij zich onder de leiding van de vermaarde chef Adolphe Meillon vervolmaakte. Na Cauterets verzochten verschillende Parijse restaurants hem om zijn medewerking. Vervolgens verbleef hij in San Remo (Italië) en in het befaamde “Hotel de Paris” in Monte Carlo waar hij vele jaren sous-chef was.
In 1900 leidde hij de keukens van het alom bekende “Pavillon d’Armenonville” (Parijs) en daarna die van het “Pavillon Ledoyen” op de Champs Elysées.
Nadien werd hij voor een tiental jaren de chef van de keukens van het “Grand Hotel” waar hij stage had gelopen.
In die tijd schreef hij zijn eerste literaire werken over de kookkunst. In samenwerking met Prosper Salles publiceert hij zijn eerste groot gastronomisch werk “La Grande Cuisine Illustrée”. Onmiddellijk daarop verschijnen talloze bijdragen waaronder “Les Bulletins du Ministère de la Guerre”, handelend over de militaire keukens. In diezelfde periode werd hij tot commissaris-generaal benoemd en gelast met de organisatie van internationale gastronomische tentoonstellingen en culinaire wedstrijden. Hij verleende zijn medewerking aan verschillende Parijse dagbladen waarin zijn kronieken zeer geprezen en gelezen werden.
Tijdens de oorlog 1914-1918 stichtte hij de “Cuisines Centrales des Armées” en richtte de school op voor keukenchefs van het 4de en het 8ste leger. Hij verleende ook zijn medewerking aan de oprichting van de dienst voor “beschermde eetwaren” van het leger en werd in dit verband naar de slachthuizen van Chicago gestuurd om er zijn werkmethodes te onderrichten.
Na zijn terugkeer uit Amerika opende hij het befaamde restaurant “Montagné” rue de l’Echelle, waar hij gedurende een tiental jaren zelf achter het fornuis, middenin de grote eetzaal opgesteld, zijn gerechten klaarmaakte voor de fijnproevers uit alle hoeken van de wereld.
In 1939 werd hij culinaire raadgever van het restaurant “La Reine Pédauque” te Parijs.
In samenwerking met Prosper Salles publiceerde hij bij Flammarion “Le Grand Livre de Cuisine”. Hij gaf ook talrijke voordrachten over de kookkunst. Verder dienen nog volgende belangrijke boeken vermeld te worden: “Bonne chère, pas chère”, “La cuisine diétique”, “Les délices de la table”, le livre des cuisines militaires”, “Mon Menu”, “Le Festin occitan”, “Le Larousse gastronomique”, enz. Zijn artikelen en kronieken in “L’Oeuvre”, “L’Echo de Paris”, L’Art Culinaire”, “Paris Soir”, “Grand Gousier”, “La France à Table”, “L’Eventail” (Brussel), “La Revue Culinaire”, “Boumier” (Stockholm), enz. illustreren de werkkracht van Prosper Montagné die zich steeds heeft ingespannen om de kookkunstliteratuur in het bijzonder en de kookkunst in het algemeen, zowel in Frankrijk als in het buitenland, te verdedigen en te verspreiden.
Prosper Montagné overleed op 22 april 1948 in het Franse Sèvres.