Wedstrijd-

reglement

Eerste Patissier-Chocolatier van België 2021

De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de patisserie – chocolaterie, die hun activiteiten uitoefenen op Belgisch grondgebied

De uiterste datum van inschrijving is gewijzigd.

Het reglement van de wedstrijd “Eerste Patissier – Chocolatier van België 2021” is gewijzigd.
De uiterste datum van inschrijving is nu 15 juli 2020 in plaats van 15 juni 2020.

Eerste Patissier-Chocolatier van België 2021

Wedstrijdreglement

GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW

Reglement van de wedstrijd voor de titel van “EERSTE PATISSIER – CHOCOLATIER VAN BELGIE 2021”

Art. 1
In het kader van haar activiteiten organiseert de “Club Prosper Montagné vzw” de nationale wedstrijd voor
de titel van

“EERSTE PATISSIER – CHOCOLATIER VAN BELGIE 2021”

Art. 2
De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de patisserie – chocolaterie, die hun activiteiten
uitoefenen op Belgisch grondgebied, ofwel als zelfstandige behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, ofwel al tewerkgestelde in een
kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming eveneens ingeschreven in de
Kruispuntbank voor ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

Art.3
Thema van de wedstrijd: DE NATUUR.
Respect voor de grondstoffen (geen titaan – glinster -………).
Duur van de wedstrijd: 9 uur.
Te vervaardigen gedurende deze periode:

Sierstuk:
Te respecteren afmetingen minimum & maximum: 45/45 cm en 1,10 m hoog en mogen daar niet van afwijken.
Minimum 80% chocolade en maximum 20% suiker ( gegoten, geblazen, pastillage, kandijsuiker, enz…..). Verschillende toepassingen en technieken passend met het wedstrijd thema.
Het sierstuk moet gepresenteerd worden op een zwarte houten sokkel van 50/50cm en 10cm hoogte,
deze sokkel zal ter beschikking zijn op de dag van de wedstrijd.
Er zal geen gebruik kunnen gemaakt worden van automatische tempereermachines,
de kandidaten voorzien zelf hun smeltbakken.

Commercieel sierstuk:
Te respecteren afmetingen minimum & maximum: 15/15 cm en 20 cm hoog en mogen daar niet van afwijken, bestaande uit 100% chocolade.
Verschillende toepassingen en technieken
Het commercieel sierstuk moet gepresenteerd worden in een verpakking en volgens het wedstrijd thema.
Er zal geen gebruik kunnen gemaakt worden van automatische tempereermachines, de kandidaten
voorzien zelf hun smeltbakken.

3 chocolade taarten:
Op de dag van de wedstrijd te vervaardigen
Bestaande uit minimum 70% chocolade.
Iedere taart word opgebouwd in een inox ring met een diameter tussen 18cm en 20cm met een hoogte
van minimum 4 cm en maximum 5 cm.
De taarten bevatten een versiering in samenhang en harmonie met het sierstuk.
Geen gebruik van gelatine en pailette feuilletine.
De taarten moeten gepresenteerd worden op witte onderleggers en zonder logo / naam en reclame.

30 gevormde pralines:
Afgewerkt mee te brengen en 20 stuks in te dienen voor de aanvang van de wedstrijd,
20 stuks voor degustatie en de overige 10 stuks zal de kandidaat tentoonstellen op zijn buffet.
8 tot 10gr.
Decoratie staat vrij

30 pralines enrobées:
Afgewerkt mee te brengen en 20 stuks in te dienen voor de aanvang van de wedstrijd,
20 stuks voor degustatie en de overige 10 stuks zal de kandidaat tentoonstellen op zijn buffet.
8 tot 10gr.
Decoratie staat vrij.

3 Cake de voyage:
Afgewerkt mee te brengen en 2 stuks in te dienen voor de aanvang van de wedstrijd,
2 cake voor degustatie, de overige cake zal de kandidaat tentoonstellen op zijn buffet.
Bestaande uit minimum 60% chocolade.
Afmetingen van de cake de voyage: maximum B 7cm x L 15cm x maximum hoogte 10cm incl. decoratie.
De cakes bevatten een versiering in samenhang en harmonie met het sierstuk.
De cakes moeten gepresenteerd worden op witte onderleggers en zonder logo / naam en reclame.

Werkmethodologie:
Respect en gebruik van grondstoffen en materiaal, hygiëne.

Presentatie – Buffet:
De deelnemers beschikken over een tafel van 1m80 x 75cm,
de tafel zal reeds voorzien worden van een tafelkleed.
Alle producten moeten anoniem gepresenteerd worden,
dit wil zeggen dat er geen naamkaartjes – logo’s enz…. getolereerd worden.
De presentatie is niet in de werkplaats, maar in een ander naburig lokaal.
De presentatie van 1 taart, 10 pralines van ieder, 1 cake de voyage en het commercieel sierstuk
komen naast of voor het sierstuk te staan en
hiervoor zullen presentatieborden ter beschikking worden gesteld op de dag van de wedstrijd.
Extra ornamenten voor op het presentatiebuffet zijn niet toegelaten.

Zijn toegelaten om afgewerkt mee te brengen op de dag van de wedstrijd:
Reeds gebakken biscuits en/of degen.
Pastillage en/of suiker elementen.
Alle op voorhand afgewogen grondstoffen.
Gedompelde pralines.
Gemouleerde pralines.
Cake de voyage.
Chocolade wit – melk – donker.

Punten verdeling:

 • Sierstuk: 35%.
 • Commercieel sierstuk in zijn verpakking: 10%.
 • Chocolade taart: 15%.
 • Gedompelde praline: 10%.
 • Gemouleerde praline: 10%.
 • Cake de voyage: 10%.
 • Werk: 10%.

Uurrooster:
06u00: Start van de wedstrijd.
12u00: Degustatie van de taart door de proefjury.
13u00: Degustatie van de gedompelde praline door de proefjury.
13u30: Degustatie van de gevormde praline door de proef jury.
14u00: Degustatie van de cake de voyage door de proef jury.
15u00: Einde wedstrijd.
 – Presentatie van afgewerkt buffet met het sierstuk, commercieel sierstuk, 1 chocolade taart, 10 gedompelde en 10 gevormde pralines, 1 cake de voyage.
 – Beoordeling van het buffet door de technische jury.
16u00: Proclamatie.

Art. 4
Om deel te nemen moeten de kandidaten een dossier indienen met volgende documenten, getypt zijn in
een Word-document, formaat A4, zonder hoofding of vermelding van afzender, één exemplaar in het
Nederlands en één exemplaar in het Frans.

 • De recepten inclusief een doorsnede tekening met benamingen van de onderdelen van de producten.
 • Een tekening van het sierstuk
 • Een blad met de volledige coördinaten van de deelnemer (naam, adres, telefoon, email, enz…..), de
  beroepsloopbaan, op papier naar keuze en bijgevoegd in dezelfde omslag.
 • Een pasfoto
 • Indien de kandidaat zich laat bijstaan door een coach (zie Art 6): de vermelding van de naam van de
  coach is verplicht.

Om geldig deel te nemen moet het VOLLEDIG dossier per e-mail gestuurd worden naar concours@club-prosper-montagne.be, of onder gewone omslag, geadresseerd aan Secretariaat van Club Prosper Montagné, Residentie De Veste, Komvest 34, 8000 Brugge,
Het dossier moet aankomen voor 15 juli 2020. (De verzenddatum van de e-mail of de poststempel geldt
als bewijs).
Bij ontvangst van het dossier zal het secretariaat aan de kandidaat een ontvangstmelding sturen, de dossierstukken een volgnummer geven en de lijst van de deelnemers geheim houden tot na de officiële
lezing door het leescomité.
De ingestuurde recepten en garnituren zijn definitief en moeten uitgevoerd worden tijdens de finale.

Het bestuur en de juryleden van de wedstrijd kunnen niet deel nemen aan proefsessies ingericht door een kandidaat, dit op risico van uitsluiting van de kandidaat.

Art. 5
De recepten bestemd voor de selectie zulĺen gelezen en beoordeeld worden door een leescomité
bestaande uit beroepsmensen. Dit comité, dat zijn beslissing zal verantwoorden, zal aan de voorzitter de 5 recepten meedelen die weerhouden zijn voor de finale. De voorzitter zal de nummers van de weerhouden kandidaten meedelen aan het secretariaat, die hen zal uitnodigen voor de wedstrijd.

Art. 6
De finale zal plaats vinden op maandag 28 september 2020.
Gsm’s en/of smartphones zijn niet toegelaten, zowel voor de kandidaten als voor de juryleden,
in de werkruimte tijdens de wedstrijd.
De kandidaat moet, tijdens de wedstrijd, de door de wet voorziene beroepskledij dragen:

 • Witte neutrale koksvest (geen naam, sponsors, logo enz….)
 • Zwarte broek
 • Veiligheidsschoenen
 • Handschoenen, indien nodig

Art. 7
De dag van de finale worden de vijf finalisten verwacht om 05.u30 ’s morgens in de lokalen van
Banketbakkerij school CERIA, Emile Grysonlaan 1 te 1070 Anderlecht.
De kandidaten starten om 06.00 uur. Elke kandidaat heeft maximaal 9 uur de tijd.
Elke laattijdigheid zal gesanctioneerd worden.

Art. 8
De heer Marc Ducobu is ambassadeur van de wedstrijd “Eerste Patissier – Chocolatier van België 2021” en
in die hoedanigheid is hij President van de hieronder vermelde jury’s.
Het uitgevoerde werk wordt beoordeeld en gewaardeerd door een jury, verdeeld over twee groepen:
– een technische jury in de werkruimte, bestaande uit vakmensen,
met als voorzitter de Provoost- generaal.
– Een degustatiejury, zij werkt geïsoleerd van de kandidaten en de werkruimte. Deze jury is samengesteld
uit personaliteiten uit de gastronomie.

Art. 9
De resultaten worden bekend gemaakt rond 16.00 uur.
De officiële prijsuitreiking vindt plaats op het banket van de Voorzitter,
op maandag 05 oktober 2020 in de salons Saint Germain te Diksmuide.
Alle finalisten en hun partner worden uitgenodigd door de Club.

Art. 10
De winnende finalist zal de titel dragen van:

“EERSTE PATISSIER – CHOCOLATIER VAN BELGIE 2021”

Hij ontvangt, de trofee van de Club Prosper Montagné. De overige deelnemers worden:

“FINALIST VAN DE WESTRIJD EERSTE PATISSIER – CHOCOLATIER VAN BELGIE 2021”

Art.11
Indien geen enkele finalist een voldoende resultaat behaalt, kan de jury beslissen om de titel niet toe te kennen.
In dat geval krijgt de best geklasseerde kandidaat een diploma van verdienste.

Art.12
Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder reserve, schikken naar dit reglement.

Art. 13 ́
De Gastronomische Club Prosper Montagné behoudt zich het recht voor om de volledige tekst van de
ingezonden recepten te publiceren, met de naam van de auteur. De Club behoudt het volledige
eigendomsrecht over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de
wedstrijd betrekking hebben.

Art. 14
De winnaar zal aanvaarden om zij/haar medewerking te verlenen aan acties van de Club zelf of in
samenwerking met haar partners organiseert (televisie, media, reportages, promotionele aanwezigheid, enz.),
​in wederzijds belang en met de eerbiediging van beide partijen.