Wedstrijd-

reglement

Eerste Kok van België

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet van 13 mei 2009.

EERSTE KOK VAN BELGIE

Wedstrijdreglement

GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW

Download hier het  

Reglement van de wedstrijd ‘Eerste kok van België 2025’