Wedstrijd-

reglement

Eerste Maître d’hôtel van België 2021

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet van 13 mei 2009.

De uiterste datum van inschrijving is gewijzigd

Het reglement van de wedstrijd “Eerste Maître d’hôtel van België 2021” is gewijzigd.
De uiterste datum van inschrijving is nu 15 juni 2020 in plaats van 15 mei 2020.
De halve finale en de finale zullen doorgaan op dezelfde dag, nl. 5 oktober 2020.

Eerste Maître d’hôtel van België 2021

GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW

Reglement van de wedstrijd voor de titel van “EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2021”

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet
van 13 mei 2009

Art. 1
In het kader van haar activiteiten organiseert Club Prosper Montagné vzw de nationale wedstrijd voor de titel van “EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2021”.
Deze wedstrijd is officieel erkend door het Ministerie van Middenstand als meesterschapswedstrijd volgens de wet van 13 mei 2009.

Art. 2
De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de service, die hun activiteiten uitoefenen op Belgisch grondgebied, ofwel als zelfstandige behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, ofwel als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

Art. 3
Vereiste kennis:
Omgang met gasten: Onthaal, gastvrijheid, omgaan met klachten…
Menukennis, allergenen, basis kennis van de gerechten, productkennis…
Zaaltechnieken: Van ‘mise en place’ tot en met einde service.
Bereidingen, versnijdingen, fileren, flamberen…
De Belgische en buitenlandse kazen.
Serveren van kaas- en/of nagerechtenchariot of buffet.
Dranken:
          Wijnen, eau-de-vie, likeuren, bieren, koffie, thee, frisdranken, waters…
          Kennis en service, harmonie met gerecht van de meest voorkomende dranken uit
          de wereld:
          Service wijn volgens ASI (Association des Sommeliers Internationaux).
          Cocktails volgens IBA (International Bartenders Association).
Vaardigheden: Stressbestendig, probleemoplossend, flexibel, initiatief,
verantwoordelijkheid, orde, voorkomen, etiquette & protocol,
Talenkennis : de drie landstalen + Engels. Moedertaal is en blijft de hoofdtaal.
De kandidaat mag zich tijdens de halve finale en finale uitdrukken in één van de 3
landstalen naar keuze. Er kunnen wel opdrachten aanbod komen in een landstaal of
Engels die niet de moedertaal is van de kandidaat. Deze opdrachten worden telkens
aangepast aan de moedertaal van de kandidaat.

Art. 4
De wedstrijd verloopt in drie fasen:
1: zich officieel inschrijven via de site van CPM
2: mondelinge & geschreven examen + praktische selectie ( 1⁄2 finale),
3: de finale.
Vanaf punt 2 worden de officiële ingeschreven kandidaten schriftelijk en telefonisch verwittigd over: datum/uur en plaats waar de halve finale en finale doorgaan.
Bij de officiële inschrijving moeten volgende documenten aanwezig zijn:

  • Het inschrijvingsformulier.
  • Alle coördinaten van de deelnemer (naam, adres, telefoon, e-mail, enz.),
    beknopte CV met opgedane ervaring van de kandidaat.
  • Vermelding van de moedertaal van de kandidaat.
  • Een pasfoto.
  • Naam eventuele coach(es).

Om geldig deel te nemen moeten de volledige hierboven vermelde documenten per e-mail (voorkeur) gestuurd worden naar concours@club-prosper-montagne.be of onder gewone gesloten omslag, geadresseerd aan: Secretariaat van Club Prosper Montagné, Residentie De Veste, Komvest 34, 8000 Brugge en dit voor: 15/06/2020.

Bij ontvangst van de juiste documenten zal het secretariaat aan de kandidaat een ontvangstmelding sturen, de dossierstukken een volgnummer geven en de lijst van de deelnemers geheim houden tot aan de halve finale.

De halve finale en de finale gaan door op maandag 5 oktober 2020.

Art. 5
De ½ finale en de finale zullen plaatsvinden op maandag 5 oktober 2020 om 8.00 uur
in de hoeve Cortvriendt, Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 te Brugge. 
Tijdens de finale mag de kandidaat z’n/haar eigen commis laten meewerken bij de
opgelegde proeven. De commis mag niet ouder zijn dan 21 jaar.
Eigen materiaal: dienst- en/of versnijdingsmessen, dienst bestek, bloemen en
eventueel kaarsen. Alle andere materialen worden door de organisatie voorzien. Zelf
meebrengen van materiaal tenzij wat hierboven is beschreven is niet toegestaan.
De finale is openbaar. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. De finale
zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven.
Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval
van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de 1⁄2
finale om de winnaar aan te duiden.

Art. 6
Mevrouw Laurence Rigolet – Wynants eigenares van restaurant Comme Chez Soi te
Brussel is ambassadeur van de wedstrijd “Eerste Maître d’ Hotel van België 2021” en in
die hoedanigheid is zij President van de hieronder vermelde jury.
De jury wordt samengesteld uit bekende personen uit de Belgische en internationale
restaurant- en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers.
De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan
geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden
als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt. In dat geval krijgt de best
geklasseerde kandidaat een diploma van verdienste.

Art. 7
De resultaten worden bekend gemaakt rond 15.00 uur.
De officiële prijsuitreiking vindt ’s avonds plaats op het banket van de Voorzitter.
Alle finalisten en hun partner worden uitgenodigd door de Club alsook zijn/haar
commis.

Art. 8
De winnende finalist zal de titel dragen van “EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2021”.
Hij/Zij ontvangt, naast verschillende waardevolle prijzen, het officiële pinjuweel van de Gastronomische Club Prosper Montagné.

De overige deelnemers worden “FINALIST VAN DE WESTRIJD EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2021 “

Art.9
Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder voorbehoud, schikken naar dit reglement.

Art. 10
De Gastronomische Club Prosper Montagné behoudt het volledige eigendomsrecht over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de wedstrijd betrekking hebben.

Art. 11
De winnaar zal aanvaarden om zijn/haar medewerking te verlenen aan acties die de Gastronomische Club Prosper Montagné zelf of in samenwerking met haar partners organiseert (televisie, media, reportages, promotionele aanwezigheid, enz.), in wederzijds belang en met de eerbiediging van beide partijen.
                                                                                                                                                                                       
INSCHRIJVINGSFORMULIER :

PASFOTO

NAAM & VOORNAAM :

GEBOORTEDATUM & PLAATS :

PRIVE-ADRES :

PRIVE GSM :

PRIVE EMAIL-ADRES :

PROFESSIONELE GEGEVENS :

Naam van de horecazaak:
Uitbater :
Adres :

Tel.:
Email:
Uw functie binnen het bedrijf :

MOEDERTAAL :

UW COACH(ES) VANAF MEI 2020 T.E.M.OKTOBER 2020 : [/vc_column_text]